REDAKCE MARTEK  |  PROFIL ČASOPISU  |   HARMONOGRAM  |   DISTRIBUCE  |   CENÍK  |   TECHNICKÉ ÚDAJE  |   VÝPOČET INZERÁTU  |   PRŮZKUM  |  ZNÁMÉ OSOBNOSTI

  

PROFIL ČASOPISU

   
TV 14 dní

Titul: TV 14 dní

Vydavatel: Martek s.r.o.

 

Sídlo: Děkanská 2, 

140 00  Praha 4

 

 

Charakteristika: Časopis Aviso změnil svůj název na TV 14 dní, aby lépe korespondoval s obsahem časopisu. TV 14 dní je informační  časopis, který obsahuje: TV program na 14 dní, rozhovory se zajímavými osobnostmi, horoskop, křížovku, sudoku, soutěže, zajímavosti z kulturního a společenského dění a další zajímavosti. Textová část tvoří 70 % z rozsahu časopisu.

 

Čtenáři: TV 14 dní čtou ženy 58% a muži 42%. Nejsilněji jsou zastoupeny osoby ve věku 25-59 let se středním vzděláním (61%) a vysokoškolským vzděláním (15%). Podle zaměstnání čte TV 14 dní 60% zaměstnaných a 15% podnikatelů. Podle odpovědí na otázku týkající se postavení v zaměstnání se výrazně nejvíce čtenářů TV 14 dní přiřadilo do kategorie řadový pracovník bez podřízených 49%. TV 14 dní je určeno všem generacím ve věku od 15 ti do 60 ti let, ekonomicky aktivním a finančně dobře zabezpečeným.

 

Distribuce: TV 14 dní je distribuováno ZDARMA, prostřednictvím distribuční agentury a dalších distributorů do téměř všech běžně dostupných schránek domácností a firem v Praze a okolí. Dále na specializovaných výstavách a veletrzích v České republice a na firemních stojanech.

 

Periodicita: každých 14 dní

 

Cena za výtisk: free paper - zdarma

 

Náklad: ověřovaný ABC

 

Cílová skupina: Titul TV 14 dní tvoří muži i ženy. Jejich poměr je rozdělený na 42% mužů a 58% žen.Čtenáři titulu jsou ve věku 15 - 24 let (9%), ve věku 25 – 34 let (24%) 35 – 44 let (25%) a 45 – 59 let (29%). Jde o čtenáře ekonomicky aktivní se středním až vyšším příjmem, kteří jsou připraveni neustále něco nakupovat, inovovat a rekonstruovat.

 

Cíl časopisu: Cílem TV 14 dní je díky TV programu, který většina domácností používá a rozhovoru se známou osobností z kulturního života, umožnit čtenářům příjemnou formou získání aktuálních informací s nabídkami našich inzerentů a usnadnit jim rozhodování při výběru nejvýhodnější nabídky.

 

 

 

Mám zájem 

o inzerci. 

Kontaktujte mne:

 

> Profil
> Harmonogram
> Distribuce
> Ceník
> Tech. údaje
> Výpočet
> Průzkum
> Osobnosti
> WWW tipy
 
TV 14 dní Plzeň
INFO speciál
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Webmaster:  
www.jsweb.cz  
   

REDAKCE MARTEK  |  PROFIL ČASOPISU  |   HARMONOGRAM  |   DISTRIBUCE  |   CENÍK  |   TECHNICKÉ ÚDAJE  |   VÝPOČET INZERÁTU  |   PRŮZKUM  |  ZNÁMÉ OSOBNOSTI

 Redakce: Martek, s.r.o., Děkanská 2, Praha 4       tel.: 222 351 551, 724 780 180-1, 242 485 080  martek@martek.cz    Copyright © 2008 Martek, s.r.o.